De kosten

Groepstraining en vergoedingsmogelijkheden

Wanneer je je aanmeldt voor de training, maak ik graag een afspraak om met elkaar kennis te maken, je een beetje te laten ervaren wat mindfulness is en om na te gaan of het bij je aansluit. De kosten voor deze intake bedragen 60 euro (voor 50 min).

De training zelf kost voor particulieren 400 euro (inclusief btw). Dit is voor 8 sessies van 2,5 uur, het werkboek, overig materiaal en koffie of thee voor aanvang. Wanneer je je inschrijft, ontvang je twee weken voor aanvang een factuur, met het verzoek deze binnen 10 dagen te voldoen. Wanneer je eenmaal hebt betaald is teruggave niet meer mogelijk.

Een aantal zorgverzekeraars biedt sinds kort vergoeding voor mindfulness trainingen wanneer de trainer bij bepaalde mindfulness beroepsgroepen geregistreerd bent. Aangezien ik al bij 3 beroepsgroepen als psycholoog geregistreerd sta en maximaal 2 keer per jaar een training geef, ben ik hier geen lid van geworden. Mijn trainingen worden dan ook helaas niet vergoed door verzekeraars.

De mindfulness training kan wel aftrekbaar zijn bij de belasting onder de post ‘buitengewone lasten ziektekosten’, wanneer je om een verwijzing van een huisarts of arts/specialist vraagt. Dit moet je echter zelf (met een boekhouder of belastingadviseur) nagaan. Ook als je zelfstandig ondernemer bent, kunnen de btw en kosten aftrekbaar zijn. Overleg dit met je boekhouder.

N.B.: Wanneer de werkgever betaalt, of wanneer je dit als zelfstandig ondernemer zakelijk opvoert, reken ik de 21% btw door en kost de training: 484,- euro.

Individuele begeleiding en vergoedingsmogelijkheden

De intake bij individuele begeleiding duurt, net als verdere consulten, een uur en kost 95,- euro. Het aantal sessies en de duur van de begeleiding worden dan afgestemd op je persoonlijke ontwikkeling en behoefte. Je kunt aan het eind van de sessie gepast betalen, of het bedrag overmaken.

Mijn consulten kunnen alleen vanuit een aanvullend pakket worden vergoed. Als psycholoog NIP ben ik lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) in de vakgroep VPMW (Psychosociaal en Maatschappelijk Werk) en ik ben geregistreerd bij de RBCZ. Mijn consulten heten voor verzekeraars ‘psychosociale consulten’ die, net als coaching, onder alternatieve geneeswijzen vallen. Het voordeel is dat, als jouw verzekeraar dit vergoed, je direct een gedeeltelijke vergoeding krijgt per sessie (je betaalt geen eigen risico). Je hebt geen verwijsbrief nodig en ik hoef geen informatie te verstrekken aan de verzekeraar, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

Hier vind je een overzicht van wat bij mijn beroepsvereniging bekend is aan vergoedingsmogelijkheden (voor ‘alternatieve geneeswijzen’). Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Je kunt online zoeken naar de voorwaarden van jouw pakket, of contact opnemen met je verzekeraar om te achterhalen hoeveel je vergoed krijgt. Let wel op dat ze zich niet vergissen met de categorie generalistische basiszorg zoals hieronder beschreven. Ik ben psycholoog NIP, geen GZ-psycholoog.

Verzekeraars rekenen alleen BIG geregistreerde gezondheidszorg GZ-psychologen (en arbeids- en organisatiepsychologen NIP) tot generalistische basiszorg. Ik val hier dus niet onder. Vanuit het basispakket kunnen in de generalistische basiszorg een beperkt aantal sessies vergoed worden dat afhangt van de diagnose. Je hebt dan dus eerst een verwijsbrief van je huisarts nodig en betaalt sowieso eerst je eigen risico zelf (360 euro, afhankelijk van je pakket).

Verzekeraars rekenen BIG geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters en GGZ instellingen tot specialistische zorg. Dit is bedoeld voor langer durende problematiek en wordt onbeperkt vergoed. Ook hiervoor heb je eerst een verwijsbrief en diagnose van een arts nodig.

In mijn praktijk behandel ik dezelfde problematiek als de generalistische basiszorg, maar ook lichtere problemen, dus meer coachende trajecten.

Als zelfstandig ondernemer, kun je de btw en/of kosten aftrek mogelijkheden met je boekhouder bespreken.

N.B.: Wanneer de werkgever betaalt, of wanneer je als zelfstandig ondernemer de coaching zakelijk opvoert, reken ik de 21% btw door en kost het per consult 115,- euro (95,- + 20,-)

Heb je interesse of vragen, dan kun je mij mailen:    doesjka.tromp@gmail.com

of op dinsdag en donderdag bellen:                               06 – 30366225